Σύγχρονος Χορός

Ο Σύγχρονος Χορός απελευθερώνει το σώμα και το νου, τελειοποιεί την κίνηση και αναπτύσσει εντυπωσιακές δεξιότητες που οδηγούν στην ολοκλήρωση της χορευτικής μας πορείας. Επιλέξτε τον για εσάς και τα παιδιά σας, σε συνδυασμό με το Μπαλέτο και προσεγγίστε την τελειότητα και την ομορφιά! Η αναπνοή, η εναλλαγή έντασης και χαλάρωσης, η δύναμη που πηγάζει από την απελευθέρωση της ενέργειας, η αιώρηση και η συστροφή, ως βασικά χαρακτηριστικά του Σύγχρoνου Χορού, ανοίγουν στους Σπουδαστές μας το δρόμο της αυτογνωσίας και της αυτό-ολοκλήρωσης.