100% καθολική επιτυχία στα Πιστοποιητικά Σπουδών του Ρώσικου Συστήματος Μπαλέτου Vaganova

Oι Σπουδαστές της Σχολής μας είχαν 100% καθολική επιτυχία στις εξετάσεις για τα Πιστοποιητικά Σπουδών του Ρώσικου Συστήματος Μπαλέτου Vaganova! Η επιτυχία αυτή της Σχολής μας οφείλεται στη σωστή διδασκαλία, τη μεθοδικότητα και την αφοσίωση,με αποτέλεσμα οι Σπουδαστές όλων των επιπέδων να συνεχίζουν με ενθουσιασμό τη δυναμική τους πορεία στον Κόσμο της Τέχνης του Χορού!