Ο Γιώργος Βαρβαριώτης, Καλλιτεχνικός Διευθυντής της Σχολής, μεταφέρει τις γνώσεις και την εμπειρία του στα παιδιά, φέρνοντας ως αποτέλεσμα την τελειότητα στην Τεχνική και τον Επαγγελματισμό.